Skip to main content

Dominika Konsek - Organizacja & Planowanie produkcji

OFERTA

Zakres prowadzonej działalności obejmuje:

  • ocena stanu przedsiębiorstwa
  • modernizacja linii produkcyjnej
  • wprowadzenie do produkcji nowego produktu
  • wprowadzenie do sprzedazy nowego produktu
  • wykonanie dokumentacji nowego produktu
  • zminimalizowanie kosztów związanych z prowadzeniem działalności
  • balansowanie linii produkcyjnej
  • projekty graficzne (logo, etykieta, opakowanie, wizytówka)

Proces produkcji to uporządkowany ciąg działań prowadzących do wytworzenia produktu. Proces produkcyjny można definiować również jako ogół zdarzeń i świadomie podejmowanych decyzji, które powodują, że w danym produkcie następują oczekiwane zmiany. Gromadząc się powodują to, iż dany produkt nabiera cechy, które przybliżają go do celowego towaru. Uzyskanie wszystkich koniecznych cech w przewidywanym okresie oznacza finalizację procesu produkcyjnego.